Tags
โดนัท  ความรู้สึก  คุกกี้นิ่ม  ปักแต่งภาพ  Hand Tools  จิ้นหม่าวู  ต้นกระเทียม  เลิกกิจการ  ตัวเหนี่ยวนำ  มอเตอร์ไฟฟ้า  Graphic  ลายข้าวหลามตัด  Log Server  ทูน่า  extreme heat  ขนมปังม้วน  ปมฝรั่งเศส  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  งานเพ้นท์  ปีเถาะ  โอห์มมิเตอร์  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ลูกชุบ  ใบตอง  สวิตซ์  traffic  จิ๊กซอ  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  คาปาซิเตอร์  ลายปัก  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  กล่อง  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  SiteMap  ขิง  Spreadsheet  เงินทุน  งานกระดาษ  จริยธรรมทางธุรกิจ  มูลี่  ขนมปังหน้าคุกกี้  Key  multimedia  Place  มันเทศ  ทูโทน  หลอดคายประจุ  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  Style Sheet  
เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 09:55 น.

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 11:33 น.
 
thank