Tags
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  แฟคทอเรียล  Button  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ทอฟฟี่  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  เสาวรส  กรอบรูป  Leave  มันเทศ  ปลาช่อน  workplace  งานปะติด  สินเขื่อ  วงจรฟิลเตอร์  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ทรัพย์สิน  งานกระดาษ  บายศรี  เต้าหู้ยี้  อาหารผัด  ชิฟฟ่อน  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  Open Source  ของที่ระลึก  ตกแต่งจาน  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  Hello  zip  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  ไหว้พระจันทร์  อักษรจีน  เครื่อกลไฟฟ้า  ฮาวายเอี้ยน  ภาพปักปะ   แรงดันไฟฟ้า  prohibition  แบบตัดเสื้อ  Diode  ตัดเสื้อ  Script  ถั่วแดง  แรงลอยตัว  ขาไก่  แกงเขียวหวาน  ขนมถ้วย  แต่งหน้า  แกง  แหล่งพลังงาน  
เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 09:55 น.

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 11:33 น.
 
thank