Tags
คัพเค้ก  สาบเสื้อ  อุปกรณ์ควบคุม  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ครีม  สัญลักษณ์งานท่อ  โอกาสทางธุรกิจ  ไหว้พระจันทร์  fire  สถิติ  น้ำพริก  Image Ready  ปั้นตุ๊กตา  เย็บตะเข็บ  ซาลาเปาไม่มีไส้  มัลติมิเตอร์  งานประดิษฐ์  carelessness  โยเกิร์ต  แยม  วงจรเดลต้า  select  แกงจืด  หมู  occupational accidents  ครองแครง  กล่องทิชชู  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ปักก้างปลา  เจริญปัญญา  คุกกี้นิ่ม  cake  แบบกางเกง  Graphic  พื้นที่ใต้โค้ง  มอลเบอรี่  วงจรนิวเมติกส์  ปีฉลู  มินท์  เครื่องอัดลม  การบัญชี  ภาษาซี  แฟคทอเรียล  กระแสไฟฟ้า  ขั้วแม่เหล็ก  เงินปันผล  สาร  ประดิษฐ์  รายได้  
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank