Tags
ลายพัด  งบดุล  งานปัก  เชอรี่  ส้ม  Open Office  โอรีโอ้  มูส  ตัวต้านทาน  แอบเปิ้ล  งบประมาณ  ประกันภัย  โดนัท  คอร์นเฟล็ก  ข้าวมัน  อาหารว่าง  ตุ๊กตาหมู  โมเมนตัม  บายศรี  กระเป๋าซิ๊ป  Access  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  กฎการส่องสว่าง  สาลี่  พายคาว  การจัดการ  เฟรนว์โทส  การสูญเสียพลังงาน  ตุ๊กตากระต่าย  ปลาดุก  ข้าวเกรียบ  dangerous  การสุ่มตัวอย่าง  safety equipment  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  สาบเสื้อ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทองม้วน  ม่าฮ้อ  ความดันในของไหล  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  เหรียญกษาปณ์  chart  กระแสไฟฟ้า  ที่ใส่ทิชชู  งานศิลป์  การพับผ้า  เอกพจน์  select  สับปะรด  
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank