Tags
คุกกี้นิ่ม  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ฟิวส์  มอเตอร์ไฟฟ้า  ปลากริม  โกอินเตอร์  ปักแต่ง  ถั่วแดง  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  ความช่วยเหลือ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  แกงเขียวหวาน  เนยถั่ว  Install Linux  Database  multimedia  ทาร์ต  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ข้าวมัน  เส้นหมี่  เครื่องวัดไฟฟ้า  Pharmacy  กับข้าว  safety  การสะท้อนแสง  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ขนม  ฟักทอง  ไดแอค  ของเล่น  ภาพทิวทัศน์  Web Server Control  เพ้นท์แก้ว  Key  แครอท  การแลกเปลี่ยน  โฮลวีท  ปักปีกนก  SKYPE  AppServ  ทำสีผม  ยาสมุนไพร  ดีท๊อกซ์ผม  ม้วนผม  ผลิตผลร่วม  การสุ่มตัวอย่าง  โมเสก  เครื่องมือและอุปกรณ์  สารกึ่งตัวนำ  ซอยเซ็ทผม  
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank