Tags
ของเล่น  กระเป๋าออกงาน  ชิฟฟ่อน  เงินปันผล  ไข่หงษ์  กำลังไฟฟ้า   Season  ซอยเซ็ทผม  ผักโขม  ที่ห้อยโทรศัพท์  สังขยา  สัมภาษณ์  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผู้บริโภค  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ค่าความต้านทานรวม   โอห์มมิเตอร์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ดับเพลิง  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  เอกสารธุรกิจ  if-else  การปรับความเร็วมอเตอร์  อัตราการไหล  อัญชัน  ศาสนาพุทธ  อบายมุข  รีเลย์  ขนมไทย  dangerous  ข้าวโอ๊ต  งบกำไรขาดทุน  โปรแกรมประมวลผลคำ  มัลติมิเตอร์  น้ำผึ้ง  การลงทุน  Dreamwaver   กุ้งย่าง  ซอง  Road Signs  คุณภาพลมอัด  traffic  กระแสไฟฟ้า  บาบีคิว   ผ้า  #REF!  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ครีมชีส  วงจรวีตสโตนบริดจ์  Script  
วงจรแม่เหล็ก 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรแม่เหล็ก 2
 
 
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มอเตอร์ไฟฟ้า
 
มัลติมิเตอร์ 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank