Tags
ธัญพืช  ฟังก์ชัน  ปีเถาะ  ผมทรงฟาร่า  พายคัสตาร์ด  ข้าวเหนียว  งานกระดาษทิชชู  Linux  Signal Generator  รังดุม  งานเพ้นท์  อุณหภูมิสี  ภาษีอากร  Tools and Equipment  เป้  เอกลักษณ์ไทย  ตัวเลข  ข้าวมัน  ที่ติดตู้เย็น  ปลาหมึก  ที่ไหน  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  ตรรกศาสตร์  งานผ้า  ปักแต่งยีน  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ทรายอัด  ไบแอสทรานซิสเตอร์  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  การหักเหแสง  ลายพัด  นิติกรรรม  จรรยาบรรณ  คาวบอย  นวดแผนไทย  Log Server  คอมมิวเตชั่น  เลขฐาน  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  ถั่ว  แต่งหน้า  ที่ห้อยโทรศัพท์  SQL  ลายปักไหมปัก  วาดเขียน  การวางตัว  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  เต้าหู้ยี้  J-FET  
เย็บสาบ ติดกระเป๋า ต่อสาบบ่าเสื้อเชิ้ต

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  เย็บสาบ ติดกระเป๋า ต่อสาบบ่าเสื้อเชิ้ต
 
 
การสร้างแบบกางเกงแพร : 39.45 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบกางเกง
 
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
 
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
thank