Tags
เพิ่มทุนลดทุน  ฮาวายเอี้ยน  ข้าวโพด  คอมพลีเมนต์  การต้อนรับ  ปักเดินเส้น  แครอท  dangerous  excel  กำลังไฟฟ้า   ที่ใส่ดินสอ  การเงิน  LAN  working environment  เขียนแบบ  อบายมุข  วงจรทวีแรงดัน  ปลาช่อนทอด  ดอกไม้  หลอดฟลูออเรสเซนต์  สนามแม่เหล็ก  ทอดมัน  ร้อยลูกปัด  ผ้าปูโต๊ะ  จากลา  พาน  ช้าง  โครงงานวิทยาศาสตร์  มอเตอร์ 3 เฟส  งานเพ้นท์  อาหาร  ข้าวสาลี  เกล้าผม  การบัดกรี  กลศาสตร์ของไหล  นึ่ง  โมบาย  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ครีมชีส  คัสตาร์ด  การเพ้นท์  คะน้า  ถักเปีย  ดีเทอร์มิแนนต์  ของว่าง  การออมเงิน  ภาชนะดินเผา  อุปกรณ์สำนักงาน  Pharmacy  
ตุ๊กตาหมี หมู พวงกุญแจ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ตุ๊กตาหมี หมู พวงกุญแจ
 
 
กระเป๋าย่ามใบใหญ่ : 49.47 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
การสร้างเสื้อปกในตัว : 49.34 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
กระเป๋ากระดุม : 48.20 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank