Tags
กล่องบรรจุภัณฑ์  ขนมคุกกี้  ทฤษฎีแสง  เครื่องประดับ  ร้อยลูกปัด  demange  การเงิน  แมวน้ำ  เพิ่มทุนลดทุน  กระเป๋าเก่า  รับปริญญา  ที่ติดตู้เย็น  network  ปลา  จิ๊กซอ  ความน่าจะเป็น  ต้มยำ  การมองเห็น  ส้ม  การสุ่มตัวอย่าง  ฟังก์ชั่น  มารยาทชาวพุทธ  ถาด  กระเป๋าซิ๊ป  matter  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  งานประดิษฐ์  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การหมุนมอเตอร์  อุณหภูมิสี  สปัน  ต้นกระเทียม  ค่าจ้าง  บริหารความเสี่ยง  ปกสมุด  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ถั่ว  ผ้าเช็ดปาก  สิ่งเสพติด  แรงกระทำ  แป้งจี่เผือก  วัตต์มิเตอร์  dangerous  ที่ห้อยโทรศัพท์  ตกแต่ง  Road Signs  ข้อมูล  Form  
การผูกผ้าประกอบดอกชั้นเดียว สีเดียว

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การผูกผ้าประกอบดอกชั้นเดียว สีเดียว
 
 
กล่องบรรจุภัณฑ์แมลงปอแฟนซี : 46.12 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กล่องบรรจุภัณฑ์,ประดิษฐ์
 
การสร้างเสื้อปกบัว : 46.9 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
การสร้างแบบกางเกงป้าย : 43.49 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบกางเกง
 
thank