Tags
ทองม้วน  กระทง  กำเนิดศาสนา  ศาสนาพุทธ  ความน่าจะเป็น  matter  Visual Studio  brownie  ผ้าเช็ดปาก  แสง  จับลอนผม  ขนมปังปิต้า  รอตตี้บอย  บัญชีต้นทุน  แรงดันแม่เหล็ก  แบบปกเสื้อ  สัญลักษณ์งานท่อ  SSH  ASP.NET  พุทธธรรม  if-else  ทรานซิสเตอร์  งานกระดาษ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ปลาเก๋า  ข้อมูล  การสะท้อนแสง  รูปมะเฟือง  ย้ายเกร็ด  เขียนแบบ  ก๋วยเตี๋ยว  ตัวเหนี่ยวนำ  มอลเบอรี่  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  การเย็บแขนเสื้อ  วงจรทวีแรงดัน  ม้วนผม  สะเต๊ะ  ข้าวต้มเบญจรงค์  player  ตารางธาตุ  บริษัท  กับข้าว  Photoshop  เศรษฐกิจพอเพียง  เขียนแบบโครงสร้าง  ช้าง  ชิฟฟ่อน  smart art  
การติดผ้าลายสับปะรด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การติดผ้าลายสับปะรด
 
 
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ตะกร้าตุ๊กตา : 45.6 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : ของที่ระลึก,ตุ๊กตา,ประดิษฐ์
 
ซองโทรศัพท์ แบบที่ 1 : 47.44 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ซองโทรศัพท์,ประดิษฐ์
 
thank