Tags
จรรยาบรรณ  unzip  Leave  การติดผ้า  เลซี่ - เดซี่  OSI model  เพิ่มทุนลดทุน  เงินปันผล  การต้อนรับ  ข้าวโอ๊ต  เอสซีเอส  เสื้อคอกลม  หมอนอิง  ต้นกระเทียม  แรงลอยตัว  select  แต่งหน้า  ต้นไม้  SiteMap  แมวน้ำ  ขนมขิง  พายคัสตาร์ด  โมเสก  มัน  ร้อยลูกปัด  สมการเชิงเส้น  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ปักตกแต่ง  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   ลายปักไหมปัก  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  สมบัติของสาร  การเย็บผ้า  ผ้าเช็ดมือ  กำลังงานในการไหล  ปลาช่อนทอด  ตัดผม  ชุดบริการลมอัด  ภาพสัตว์  ทองจีบ  multimedia  Help  แบบปกเสื้อ  Bakery  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  PHP  กระเป๋าสตางค์  ตรรกศาสตร์  
ภาพปะปัก ลายแพะ ปีมะแม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ภาพปะปัก ลายแพะ ปีมะแม
 
 
 
การเลือกผ้าและดูแลรักษาผ้า : 34.19 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเลือกผ้า
 
การพับผ้าเช็ดมือ ตอน 2 : 46.27 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การพับผ้า,ผ้าเช็ดมือ
 
การเย็บกระโปรงทรงตรง ตอน 2 -1 : 41.37 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : กระโปรง,การเย็บผ้า
 
thank