Tags
SMEs  งานผ้า  แอบเปิ้ล  การตลาด  ขนมปังเบียร์  Text Field  ขนมปัง  คอมพลีเมนต์  ดอกไม้  บ๊ะจ่าง  คาปาซิเตอร์  Road Signs  เค้กผลไม้  มอลเบอรี่  สนามแม่เหล็ก  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ลายสับปะรด  การเย็บแขนเสื้อ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ภาพสัตว์  กระเป๋าผ้าฝ้าย  Key  ผงกะหรี่  หมอนปักเข็ม  สมบัติของธาตุ  กุ้งย่าง  เครื่องอัดลม  ขนมปังกระทง  การอ้างเหตุผล  safety equipment  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ขั้วแม่เหล็ก  กฎของโอห์ม   โวลท์มิเตอร์  ลายปัก  ทองพับ  เสื้อผู้หญิง  Install Linux  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ชอคชิพ  วงจรขนาน  หมูสับ  บัวลอย  extreme heat  คะน้า  เพ้นท์แก้ว  โปรแกรมประมวลผลคำ  เมล็ดทานตะวัน  ภาษี  พระไตรปิฎก  
กระเป๋าเสื้อคอกระเช้าจ่ายตลาด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กระเป๋าเสื้อคอกระเช้าจ่ายตลาด
 
 
การสร้างแบบปกเทเลอร์ : 45.32 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบปกเสื้อ
 
การหุ้มปกสมุดโน๊ต : 45.16 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ปกสมุด,ประดิษฐ์
 
กระเป๋า Cotton Design ลายขวาง : 43.16 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
thank