Logopurple1.jpg
เว็บไซต์แนะนำ
Tags
ราดหน้า  การหมุนมอเตอร์  โปรแกรมประมวลผลคำ  ผ้าเช็ดมือ  Interview  ผัดขี้เมา  การออมเงิน  ประวัติการทำงาน  เศรษฐกิจพอเพียง  ซาลาเปาไม่มีไส้  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  อากาศ  วงจรฟิลเตอร์  Ask  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  แยมโรล  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  หลอดฟลูออเรสเซนต์  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ไส้สัปปะรด  ค่าความต้านทานรวม   วงจรตัดลูกคลื่น  กับข้าว  หมูสับ  คาวบอย  ไวท์มอลล์  การปรับความเร็วมอเตอร์  ทฤษฎีการวางซ้อน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสามารถ  วางแผนรายจ่าย  เศรษฐกิจ  ความดันในของไหล  ชาลอท  งานศิลป์  พื้นที่ใต้โค้ง  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  สมการเชิงเส้น  ธนบัตร  หมูทอด  การพับผ้า  วงจรสตาร์  วางแผนทางการเงิน  เอแคล  Samba  โรคเอดส์  ความต้านทาน  ทิศทาง  
download
การสร้างแบบเสื้อเบื้องต้นมีเกล็ดไหล่

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การสร้างแบบเสื้อเบื้องต้นมีเกล็ดไหล่
 
 
การเย็บกระโปรงทรงตรง ตอน 1 -2 : 45.14 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : กระโปรง,การเย็บผ้า
 
ช่อตุ๊กตา : 42.42 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : ของที่ระลึก,ตุ๊กตา,ประดิษฐ์
 
พวงกุญแจรูปปลา : 35.54 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ของที่ระลึก,ประดิษฐ์,พวงกุญแจ
 
หมอนปักเข็ม แบบ 2 : 36.29 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ประดิษฐ์,หมอนปักเข็ม
 
สรุปผลงานและการประเมินผล ตอน 1 : 40.28 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเย็บผ้า,เย็บเสื้อ
 
การสร้างแบบปกในตัว : 42.55 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบปกเสื้อ
 
thank