การทำกล่องบรรจุภัณฑ์สมุดโน๊ต

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การทำกล่องบรรจุภัณฑ์สมุดโน๊ต
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  กระเป๋าทรงมนใบเล็ก : 49.49 นาที
  ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
  Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
   
  กระเป๋าเจแปน : 49.8 นาที
  ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
  Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
   
  ตะกร้าตุ๊กตา : 45.6 นาที
  ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
  Tags : ของที่ระลึก,ตุ๊กตา,ประดิษฐ์
   
  ที่ใส่ทิชชูแบบเหลี่ยม : 45.59 นาที
  ครูโนรี มิตรอารีย์
  Tags : ที่ใส่ทิชชู,ประดิษฐ์
   
  การพับผ้าเช็ดมือ ตอน 1 : 41.12 นาที
  ครูฉวี แย้มประยูร
  Tags : การพับผ้า,ผ้าเช็ดมือ
   
  การเย็บกระโปรงทรงตรง ตอน 1 - 1 : 42.44 นาที
  ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
  Tags : กระโปรง,การเย็บผ้า,ทรงตรง
   
  กระเป๋า Cotton Design ลายเฉียง : 40.41 นาที
  ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
  Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
   
  thank