การม้วนโลนิ้ว-ก้นหอย

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การม้วนโลนิ้ว-ก้นหอย
 
 
การตัดผมไดร์ผมทรงมอสแบบมาตรฐาน : 40.58 นาที
ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
Tags : ตัดผม,เสริมสวย
 
การดัดผมทรงสับหว่าง : 42.29 นาที
ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
Tags : ตัดผม,เสริมสวย
 
เพ้นท์เล็บ 1 : 37.40 นาที
ครูเกวลิน สมิทธากร
Tags : งานเพ้นท์,เพ้นท์เล็บ,เสริมสวย
 
เซ็ทผมทรงฟาร่าห์ : 44.22 นาที
ครูเกวลิน สมิทธากร
Tags : เซ็ทผม,เสริมสวย
 
การจับลอน : 49.41 นาที
ครูเกวลิน สมิทธากร
Tags : จับลอนผม,เสริมสวย
 
แต่งหน้ากลางวัน : 40.51 นาที
ครูเกวลิน สมิทธากร
Tags : แต่งหน้า,เสริมสวย
 
การม้วนผมแกนแถวตรง : 46.34 นาที
ครูเกวลิน สมิทธากร
Tags : ม้วนผม,เสริมสวย
 
thank