Tags
Season  ออสซิลโลสโคป  มอเตอร์ไฟฟ้า  Pulse Generator  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  กระเป๋าออกงาน  เฟรนว์โทส  traffic  ผ้าเช็ดมือ  Permission  ปักแต่ง  ผักโขม  แหล่งกำเนิดแสง  อันตรายจากไฟฟ้า  การส่องสว่าง  multimedia  จัดดอกไม้  แบบปกเสื้อ  ปมฝรั่งเศส  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  สัปปะรดกวน  ที่ใส่ดินสอ  พริกขิง  ที่ใส่ทิชชู  กล้วยหอม  ย่าม  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  เครื่องกลไฟฟ้า  กำลังงานในการไหล  งบกำไรขาดทุน  chart  การจัดหมู่  ต้นไม้  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  ไวท์มอลล์  mail client  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  มอเตอร์  ลายปักไหมปัก  ข้าวต้ม  กุ้ง  Package  Hello  คุกกี้ใหญ่  windows  แฟคทอเรียล  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  อาหารผัด  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  อุณหภูมิสี  
What time is it?

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  What time is it?
 
 
อโรคยาผาสุก : 46.56 นาที
ครูชลิต เขาวงค์ทอง
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,สมุนไพร
 
เรียงร้อยถ้อยคำ : 47.11 นาที
ครูนิตยา อรรถโกมล
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
หนึ่งเดียวในโลก : 48.45 นาที
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,เอกลักษณ์ไทย
 
ตามรอยพ่อหลวง : 47.55 นาที
ครูอรุณี สิโรรส
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
Language Focus : 36.54 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : dangerous,occupational,safe
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
thank