Tags
กระดาษสา  คุกกี้  รีเลย์  SKYPE  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  ถักเปีย  พาย  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  พีชคณิตแบบบลูลีน  เครื่องประดับ  โกอินเตอร์  เพ้นท์แก้ว  Hand Tools  รูปมะเฟือง  Pulse Generator  เป็ดย่าง  Tools and Equipment  ไส้โหงวยิ้ง  สมบัติของธาตุ  เขียนแบบแผ่นคลี่  ภาษาคอมพิวเตอร์  พริกขิง  หมอนปักเข็ม  วงจรแม่เหล็ก  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  เพิ่มทุนลดทุน  ยำสาหร่าย  บริหารความเสี่ยง  งบประมาณ  ของว่าง  หุ้นกู้  กระดาษล้มลุก  ไข่  ที่จับตู้เย็น  Samba  บ๊ะจ่าง  เนยถั่ว  Key  แบบตัดเสื้อ  มูส  สิ่งเสพติด  นิพจน์  J-FET  หุ้นทุนบริษัท  จับลอนผม  กฎการนับ  หอยทอด  Database  กระดาษทิชชู  เสื้อผ้า  
พระพุทธประวัติ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  พระพุทธประวัติ
 
 
การอนุรักษ์พลังงาน : 0.3 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,อนุรักษ์พลังงาน
 
เรียนรู้อย่างฉลาด : 49.11 นาที
ครูอโนทยา เรืองศรี
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
โรคเอดส์ : 43.4 นาที
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
Tags : เพศสัมพันธ์,โรคเอดส์
 
thank