Tags
dangerous  เปี๊ยะ  เมตริกซ์เอกลักษณ์  เขียนแบบโครงหลังคา  แอมมิเตอร์  สาบเสื้อ  ฝอยทอง  function  งบกำไรขาดทุน  สมบัติของแสง  เกลียว  เช็ค  ผ้ากันเปื้อน  ที่ใส่ดินสอ  ดีท๊อกซ์ผม  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  ที่ใส่ทิชชู  ข้าวต้ม  เวลา  จุดคุ้มทุน  พิซซ่ากระเป๋า  ซอยเซ็ทผม  Button  การไหลในช่องทางเปิด  ดอกไม้  ตุ๊กตา  หอยทอด  ฐานข้อมูล  หลน  ปลาช่อนทอด  พลังงานไฟฟ้า  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  กระเป๋าจ่ายตลาด   ทฤษฎีลมอัด  วงจรเรียงกระแส  วัตต์มิเตอร์  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  Self-bias  สวิตซ์  การผูกผ้า  สารชีวภาพ  คุกกี้ใหญ่  ตกแต่งเสื้อ  ปลาจาระเม็ด  คอร์นเฟล็ก  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ถั่วกวน  มอเตอร์ 3 เฟส  คะน้า  ไก่  
บริหารการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บริหารการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูง
 
 
 
เงินทุนและผลตอบแทนสำคัญไฉน : 49.6 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : เงินทุน,ธุรกิจ,ผลตอบแทน
 
การบริหารความเสี่ยง : 46.14 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,บริหารความเสี่ยง,แผนธุรกิจ
 
การออมเงิน : 44.49 นาที
ครูวรลักษณ์ สร้อยเขียว
Tags : การเงิน,การออมเงิน
 
กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ : 44.15 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การจัดการ,การลงทุน,ธุรกิจ
 
การกำหนดเป้าหมายของชีวิต : 48.31 นาที
ครูวรลักษณ์ สร้อยเขียว
Tags : การเงิน,ธนบัตร,เหรียญกษาปณ์
 
thank