Tags
วัตต์มิเตอร์  วาดภาพ  ปิ้ง  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  Place  มินต์  คำนวณเลขฐาน  เขียนแบบแผ่นคลี่  ผมทรงฟาร่า  งบกำไรขาดทุน  รองเท้า  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ปากหม้อ  Tools and Equipment  สนามแม่เหล็ก  AppServ  ผ้าคลุม  ภาษี  feel  ภาพปักปะ   เศรษฐกิจ  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  อาหารไทย  ปลาดุกย่าง  brownie  ขาไก่  ออสซิลโลสโคป  โปรแกรม PCL  demange  Web Server Control  วาดเขียน  ขนมปังกรอบ  ท๊อฟฟี่เค้ก   คุณภาพลมอัด  แป้ง  ผงกะหรี่  analysis  รีเลย์  สีน้ำมัน  กระโปรง  เพศสัมพันธ์  อุณหภูมิสี  ที่ห้อยโทรศัพท์  กำเนิดศาสนา  เซลล์ไฟฟ้า  บัญชีต้นทุน  จริยธรรมทางธุรกิจ  ผ้าเช็ดปาก  งานผ้า  แห้ว  
Machine Tools เครื่องมือกล

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Machine Tools เครื่องมือกล
 
 
ตามรอยพ่อหลวง : 47.55 นาที
ครูอรุณี สิโรรส
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
พลังงานกับระบบนิเวศ : 51.2 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,ระบบนิเวศ
 
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ : 47.42 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : มารยาทชาวพุทธ,ศาสนาพุทธ
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
thank