Tags
สตรอเบอรี่  เต้าหู้  ปลาดุกย่าง  การใช้พลังงาน  Hello  วงจรเรียงกระแส  นวดแผนไทย  occupational  Form  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  เอสซีเอส  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  แรงกระทำของของไหล  มะนาว  โมบาย  โปรแกรม PCL  ผัด  ของว่าง  ปักตรึงผ้า  แบบตัดเสื้อ  ทฤษฎีการวางซ้อน  ประดิษฐ์  ที่รองจาน  งานประดิษฐ์  Java Script  Mail Server  สนามแม่เหล็ก  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  การนับ  ตัวบ่งปริมาณ  เต้าหู้ยี้  ปลากริม  อุปกรณ์ควบคุม  Mysql  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  โครงงานวิทยาศาสตร์  กัดกระจก  ตุ๊กตา  เอสซีอาร์  อาหารเพื่อสุขภาพ  การแจกแจงแบบปกติ  การบัญชี  อุปกรณ์สำนักงาน  การไหล  ทอฟฟี่  Web Server Control  การเลือกผ้า  พลังงานไฟฟ้า  วิถึไทยพอเพียง  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการบริษัท จำกัด และบริษัท (มหาชน)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการบริษัท จำกัด และบริษัท (มหาชน)
 
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ) : 45.40 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นกู้
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน : 45.29 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,ตั๋วเงิน
 
thank