Tags
เอแคล  ทิศทาง  การเย็บผ้า  เมตริกซ์เอกลักษณ์  feel  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  Validation Server Control  สัมพันธภาพ  เขียนแบบแผ่นคลี่  ครองแครง  ผ้าเช็ดปาก  งานศิลป์  สัปปะรดกวน  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ตรรกศาสตร์  ตารางค่าความจริง  ผลิตผลร่วม  วาล์วควบคุมทิศทาง  ต่างหู  ทองม้วน  ที่ห้อยโทรศัพท์  ครีม  มะพร้าว  CASE Studio  Mail Server  Firewall  ปกสมุด  ดีเทอร์มิแนนต์  โกอินเตอร์  การมองเห็น  สถิติ  อันตรายจากไฟฟ้า  ของเล่น  กำลังงานในการไหล  แกงจืด  แบบแขนเสื้อ  ไหมปัก  ปลาดุก  Information  smart art  ไฟ  กฎการส่องสว่าง  โปรแกรมคำนวน  สัจนิรันดร์  chart  ประเมินผลธุรกิจ  Mysql  เครื่องอัดลม  สัมภาษณ์  
การริบหุ้นวิธีที่ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การริบหุ้นวิธีที่ 2
 
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ : 45.38 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags :
 
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
thank