Tags
พัฟท์  Toolbook  ปกสมุด  การหมุนมอเตอร์  ดอกไม้  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  machine tools  ตัวบ่งปริมาณ  Safety Colours  ค่าจ้าง  การแสดงความเป็นเจ้าของ  อัลมอนด์  Leave  วาดเขียน  การต้อนรับ  มูลี่  อาหารสุขภาพ  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  การแปลงเลขฐาน  Image Ready  เสื้อผู้ชาย  ผักโขม  สวิตซ์  เครื่องประดับ  สิ่งเสพติด  ความเร็วแสง  จัดดอกไม้  บ๊ะจ่าง  ผ้ารองจาน  อนุรักษ์พลังงาน  เสื้อเชิ้ต  พานพุ่ม  ปอเปี๊ยะสด  ระบบการให้แสง  ตุ๊กตา  ปลาเก๋า  ยำ  ถั่วใบเตย  คุณภาพลมอัด  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ป้ายอวยพร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บลูเบอรี่  Mysql  ผัด  พายคัสตาร์ด  ตกแต่ง  พลังงาน  ตัวแปร  เผือก  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน : 45.29 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,ตั๋วเงิน
 
thank