Tags
มะพร้าว  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  หลน  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  วางแผนรายจ่าย  องค์กรธุรกิจ  รังนก  ผ้ารองจาน  ปีฉลู  ภาวะโลกร้อน  แต่งหน้า  โมเสก  แบล็คฟลอเรสต์  ทอดมัน  กำลังงานในการไหล  เซ็ทผม  ผักโขม  SKYPE  SiteMap  ไส้ครีม  การต้อนรับ  ปักเดินเส้น  พายคัสตาร์ด  อาหารหวาน  หลอดคายประจุ  งบ  ปักแต่ง  Validation Server Control  วัตต์มิเตอร์  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  สหกรณ์  สับปะรด  พับริบบิ้น  หัวต่อพีเอ็น  ภาษาคอมพิวเตอร์  แอมมิเตอร์  กระเป๋าจ่ายตลาด   ไอซี  ป้ายอวยพร  เครื่องวัดไฟฟ้า  ผ้าเช็ดมือ  กุ้ง  สาบเสื้อ  ขนมคุกกี้  งานพับ  ซอยเซ็ทผม  สัมพันธภาพ  ผลไม้  Form  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
thank