Tags
มะนาว  ซิป  Presentation  คอมมิวเตชั่น  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  การบัญชี  ข้อมูล  เงินฝาก  ดีท๊อกซ์ผม  ขนมคุกกี้  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ซาลาเปา  แบบกางเกง  สาบเสื้อ  เวลา  ผ้าปูโต๊ะ  ชิพ  ผมทรงฟาร่า  ข้าวต้ม  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ผ้าเช็ดมือ  ธนบัตร  การใช้พลังงาน  ขนมปังกรอบ  safty  SKYPE  กฎการนับ  วาล์วควบคุมทิศทาง  สารชีวภาพ  กระเป๋าผ้า  Graphic  งานกระดาษ  บัญชีบริษัท  ความสามารถ  safe  วิถึไทยพอเพียง  เอสซีเอส  หน่วยผลิตเพิ่ม  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  ความน่าจะเป็น  ผ้าคลุม  ทฤษฎีลมอัด  AppServ  อาหารเจ  คาปูชิโน  ลอดช่อง  ASP.NET  การต้อนรับ  หมูสับ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ : 45.38 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags :
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน : 45.29 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,ตั๋วเงิน
 
หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
 
thank