Tags
เอกลักษณ์ไทย  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ขนมหวาน  แซนวิช  ไก่  แสง  ผูกผ้าแบบระย้า  if-else  ขาไก่  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ปีฉลู  ปลาดุก  ปักแต่ง  ตรรกศาสตร์  โปรแกรมสำนักงาน  ขนมเหนียว  ข้าวสาลี  ประกอบธุรกิจ  มะพร้าวเผา  หม้อแกง  โรคเอดส์  การแสดงความเป็นเจ้าของ  forms  ทฤษฎีลมอัด  E-R Model  ตัวบ่งปริมาณ  player  การสุ่มตัวอย่าง  งานปัก  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  โครงงานวิทยาศาสตร์  โมบาย  buring  ผ้าฝ้าย  ภาพทิวทัศน์  พหูพจน์  บริโอช  แผนธุรกิจ  พียูที  มะพร้าว  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  เอสซีอาร์  สปัน  เส้นหมี่  ตารางธาตุ  ตุ๊กตา  ประพจน์  สัญลักษณ์โลหะ  ใบเตย  Where  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 
 
thank