Tags
วงจรฟิลเตอร์  พีนัทบัตเตอร์  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  คุกกี้ไวท์มอลล์  ปู  การใช้ยา  ตุ๊กตาหมี  ชาเขียว  การวางตัว  เกล้าผม  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  #REF!  พล่า  ประวัติการทำงาน  matter  วงจรตัดลูกคลื่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เข็มมือ  จิ้นหม่าวู  ธาตุ  ขนม  ตัวแปร  พานพุ่ม  การเลือกผ้า  กระเป๋าผ้า  วงจรควบคุม  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  warning  หุ้นทุนบริษัท  การลงทุน  ขนมปังเบียร์  สะเต๊ะ  มอเตอร์ 3 เฟส  รูปแบบพลังงาน  VOIP  อักษรจีน  หมอนอิง  บัวลอย  สมุนไพร  ผ้าปูโต๊ะ  การไหล  หัวไชเท้า  แหล่งพลังงาน  วงจรขยาย  จากลา  คาปาซิเตอร์  Greeting  ภาพสัตว์  ทำสีผม  ลายปักไหมปัก  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 1 : 45.25 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank