Tags
ฮ่องกง  ความสามารถ  โวลต์มิเตอร์  องค์กรธุรกิจ  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ผัดกระเพรา  การลงทุน  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ของเล่น  ความต้านทานไฟฟ้า  รองเท้าแตะ  วงจรเรียงกระแส  ชุดบริการลมอัด  Tools and Equipment  ท๊อฟฟี่เค้ก   ควบคุมต้นทุน  ขนมเหนียว  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ลูกพรุน  เครื่องประดับ  การเงิน  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  การอนุญาต  ปักเดินเส้น  การไหลในช่องทางเปิด  Hello  ที่ห้อยโทรศัพท์  Form  พล่า  Safety Colours  ทรัพย์สิน  ตุ๊กตาหมี  บัวหิมะ  รองเท้า  File Server  การใช้พลังงาน  ที่ใส่ดินสอ  ปลาหมึก  ฤดูกาล  อากาศ  เลขฐาน  ชาลอท  กำเนิดศาสนา  Service Station  Mail Server  Samba  มอเตอร์  คุกกี้ใหญ่  เทมปุระ  สัญลักษณ์โลหะ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
 
thank