Tags
สาร  อาหารคาว  สินเขื่อ  Web Server Control  บัวลอย  ตุ๊กตากระต่าย   หนี้สิน  วาล์วควบคุมทิศทาง  เอกสารธุรกิจ  if-else  ไตรแอค  ขดลวดอาร์เมเจอร์  ขาไก่  ปกเสื้อ  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  Offer  ภาพทิวทัศน์  ทูโทน  ที่ห้อยโทรศัพท์  ขนมเหนียว  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  พลังงาน  ปกสมุด  ข้อมูล  ขนมหวาน  ตกแต่งเสื้อ  ปลาทอด  ผลิตผลร่วม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  รีเลย์  บ๊ะจ่าง  ไหว้พระจันทร์  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทองม้วน  หุ้นส่วน  ขิง  Swish  เขียนแบบ  ปลาดุกย่าง  เอสซีอาร์  ปักเดินเส้น  ต้นกระเทียม  multimedia  กำลังงานในการไหล  ปั้นตุ๊กตา  การสุ่มตัวอย่าง  ย้ายเกร็ด  ตารางธาตุ  เครื่องมือและอุปกรณ์  วงจรแม่เหล็ก  
งบดุลของกิจการบริษัท

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบดุลของกิจการบริษัท
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

    แนะนำ/ติชม

    thank