Tags
demange  เอสซีเอส  งานกระดาษทิชชู  Tools and Equipment  โปรแกรมคำนวน  Package  ขดลวดอาร์เมเจอร์  การผูกผ้า  ภาพปักปะ   แยม  กระดาษทิชชู  เครื่องดับเพลิง  occupational  โมบาย  กระเป๋าซิ๊ป  Site Navigation  mail client  ปักปะ  Spreadsheet  กระเป๋าเสื้อ  กระเป๋าเอนกประสงค์  Book  protection  กาแฟ  แป้งจี่เผือก  การใช้พลังงาน  เลขฐาน  พุทธประวัติ  ดีเทอร์มิแนนท์  การปรับความเร็วมอเตอร์  บริดจ์ไฟฟ้า  forms  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  ทรงตรง  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  บัวลอย  หัวไชเท้า  ไฟ  มาเช่  การไหลในช่องทางเปิด  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  หน่วยผลิตสูญหาย  เค้กส้ม  ปักแต่งภาพ  ภาพดอกไม้  ข้าว  ปิ้ง  ทรัพย์สิน  ผงกะหรี่  ตัวเลข  
งบดุลของกิจการบริษัท

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบดุลของกิจการบริษัท
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  หุ้นทุนได้รับคืน (Treasury Stock) : 44.24 นาที
  ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
  Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นทุน
   
  thank