Tags
ทูน่า  กระเป๋าผ้าไหม  TCP/IP  เครื่องดับเพลิง  ผลิตผลพลอยได้  การเย็บแขนเสื้อ  จุดคุ้มทุน  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  เอกพจน์  table  Web Server Control  เปี๊ยะ  SSH  นวดหน้า  J-FET  ชิพ  ปักก้างปลา  รองเท้า  ซิป  ทฤษฎีแสง  ผู้บริโภค  แต่งผม  ม้วนผม  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  แอปเปิ้ล  ความดันในของไหล  แรงดันแม่เหล็ก  พลังงานในการไหล  excel  พายไข่  หุ้นส่วน  บาบีคิว   แกงจืด  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  โมเสก  กระดาษล้มลุก  Linux  ขนมหวาน  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  กาแฟ  ขนมกล้วย  ไอซี  มาลัย  คอมมิวเตชั่น  Access  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  พียูที  ภาษาบาลี  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  กระต่าย  
การเพิ่มทุนและการลดทุน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การเพิ่มทุนและการลดทุน
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน : 45.29 นาที
  ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
  Tags : การเงิน,ตั๋วเงิน
   
  งบดุลของกิจการบริษัท : 44.30 นาที
  ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
  Tags : งบดุล,บัญชีบริษัท
   
  thank