Tags
นิติกรรรม  นโยบายพลังงาน  บาบีคิว   การจัดหมู่  machine tools  singular  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  Place  Direction  บายศรี  มินต์   หนี้สิน  กระเป๋าจักสาน  เขียนแบบโครงหลังคา  หม้อแกง  มู่ลี่  อาหารคาว  มินท์  วงจรแม่เหล็ก  ตำลึง  หมอนอิง  มะพร้าวเผา  มัลติมีเดีย  ตัวต้านทาน  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  งบประมาณ  ตัดเสื้อ  เสื้อผู้หญิง  เครื่องกลไฟฟ้า  ยาสมุนไพร  Web Server  ปีกไก่  ก๋วยเตี๋ยว  ประกอบธุรกิจ  หมอนปักเข็ม  ทรัพยากรธรรมชาติ  แบบปกเสื้อ  ขนมกล้วย  อุณหภูมิสี  วงจรทวีแรงดัน  งบกำไรขาดทุน  พลังงานในการไหล  ปีฉลู  ใบเตย  ตัวเก็บประจุ  โครงงานวิทยาศาสตร์  ความรู้สึก  งบ  กล่องทิชชู  ข้าวเหนียว  
อโรคยาผาสุก

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  อโรคยาผาสุก
 
 
Language Focus : 36.54 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : dangerous,occupational,safe
 
What time is it? : 34.34 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Time,เวลา
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
หลักธรรมในแผ่นดิน : 46.41 นาที
ครูสิริมา เจริญศรี
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
ตามรอยพ่อหลวง : 47.55 นาที
ครูอรุณี สิโรรส
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
thank