Tags
ค่าความต้านทานรวม   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  Specialist  ประกอบธุรกิจ  การสะท้อนแสง  จีทีโอ  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ตัดผมหญิง  หุ้นส่วน  มอเตอร์  เมี่ยง  แกงจืด  จุดคุ้มทุน  สมบัติของแสง  ฐานข้อมูล  เจริญปัญญา  ไฟ  เบเกอรี่  ประเมินผลธุรกิจ  พียูที  Diode  อักษรจีน  ขนมอบ  วงจรเรียงกระแส  งานประดิษฐ์  ฟังก์ชัน  วงจรวีตสโตนบริดจ์  โอห์ม  สารกึ่งตัวนำ  เงินฝาก  acrobat  Dreamwaver   ลายปักไหมปัก  warning  ตัดผมชาย  TEST Main  แหล่งกำเนิดแสง  แจกัน  ทฤษฎีการวางซ้อน  มู่ลี่  รูปแบบพลังงาน  Season  ชาเขียว  ขนมปังหน้าคุกกี้  สวิตซ์  วงจรทวีแรงดัน  CSS  ซิป  โรคเอดส์  ภาพทิวทัศน์  
ผลิตผลพลอยได้ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ผลิตผลพลอยได้ 2
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2 : 43.16 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
thank