Tags
เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  Time  Permission  โมบาย  อาหารหวาน  table  พียูที  มอลเบอรี่  ปักก้างปลา  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  แอมมิเตอร์  ดีเทอร์มิแนนต์  กล่องบรรจุภัณฑ์  เงินฝาก  เฟรนว์โทส  เศรษฐกิจ  ลูกชิ้น  ขนมปังกรอบ  การจัดการ  เขียนแบบ  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  forms  TEST Main  งานเพ้นท์  ปักแต่งภาพ  ตกแต่งโต๊ะ  หุ้นส่วน  ฮาวายเอี้ยน  การไหลในช่องทางเปิด  ประวัติการทำงาน  ม่าฮ้อ  เสื้อเชิ้ต  กลศาสตร์ของไหล  ยำสาหร่าย  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ข้าวโพด  ประกันภัย  เอแคล  ระบบปฏิบัติการ  แม่เหล็กไฟฟ้า   ขนมปังไส้วีทเจิม  กระแสไฟฟ้า  อบายมุข  เส้นหมี่  ศาสนาพุทธ  โกโก้  Database  สลัด  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  โรคเอดส์  
ผลิตผลพลอยได้จำเป็นต้องผลิตต่อ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ผลิตผลพลอยได้จำเป็นต้องผลิตต่อ 2
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
thank