Tags
เพิ่มทุนลดทุน  บัวหิมะ  แรงลอยตัว  ช้าง  danger  ฟังก์ชัน  เลิกกิจการ  ตกแต่งเสื้อ  warning  เต้าหู้  สมบัติของแสง  ต่างหู  พียูที  หน่วยผลิตเพิ่ม  สินเชื่อ  FET  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ขนมปังปิต้า  สโคน  Word  คุกกี้ไวท์มอลล์  ภาพสัตว์  AppServ  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  มัลติมีเดีย  ขั้วแม่เหล็ก  กระเป๋าผ้า  ลำใย  การแปลงเลขฐาน  เสื้อฮาวาย  TCP/IP  Resume  สัมพันธภาพ  ที่ห้อยโทรศัพท์  โรคเอดส์  ขมปังพิต้า  หมูสับ  ปีกไก่  ตัวเชื่อมประพจน์   แป้งจี่เผือก  หัวต่อพีเอ็น  พลังงานในการไหล  ตารางธาตุ  ความน่าจะเป็น  function  หอยแมลงภู่  เอแคล  เยื่อไผ่  ลูกหม่อน  ไข่หงษ์  
PHP ตอนที่ 6 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  PHP ตอนที่ 6 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน
 
 
Open Office Text Document 1 : 42.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
Utility Present Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : present
 
Server Controls 3 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : #REF!
 
Linux ตอนที่ 2 การติดตั้ง Linux : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Install Linux,Linux
 
การออกแบบฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : CASE Studio,ฐานข้อมูล
 
ทำความรู้จัก Catalog ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Catalog,Toolbook
 
Master Page : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Master page
 
Swish : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Swish
 
Open Office Spreadsheet 1 : 46.53 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
Web Server Controls 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
thank