Tags
Office Equipment  น้ำพริก  การอ้างเหตุผล  เอกสารธุรกิจ  หมูหยอง  ตัดผมหญิง  เขียนแบบท่อ  ระบบปฏิบัติการ  หอยทอด  ภาษี  ชอคชิพ  ตุ๊กตาหมี  การเพ้นท์  การจัดการ  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  มัฟฟิน  ฤดูกาล  เมเบิล  แรงดันไฟฟ้า  ต้นทุนการผลิต  ที่รองแก้ว  ผ้าเช็ดปาก  ธุรกิจ  กระเป๋า  โรคเอดส์  เครื่องวัดไฟฟ้า  Mysql  File Server  พาน  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  สมบัติของสาร  ดีท๊อกซ์ผม  demange  Access  PLC  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  พายไส้หวาน  ผมทรงฟาร่า  ไส้ผัก  ปั้นตุ๊กตา  กฎของโอห์ม   ปลาหมึก  รูปมะเฟือง  เปี๊ยะชาววัง  กำลังไฟฟ้า   อุปกรณ์ไฟฟ้า  เสื้อเชิ้ต  player  เป้  นโยบายพลังงาน  
PHP ตอนที่ 6 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  PHP ตอนที่ 6 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน
 
 
WinZIP : 47.0 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : unzip,zip
 
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Script : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Script,Toolbook
 
Server Controls 3 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : #REF!
 
Open Office Text Document 1 : 42.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
คำสั่ง SQL ประเภทคำนวณ : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : SQL,ฐานข้อมูล
 
Master Page : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Master page
 
Log Server ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Log Server
 
Web Server Controls 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
Mysql ตอนที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
PHP ตอนที่ 11 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP
 
thank