Tags
ตุ๊กตาผ้า  ปักปะ  สลัด  ขั้วแม่เหล็ก  ที่ใส่ดินสอ  ทอด  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  อัตราการไหล  ข้าวต้มมัด  การตัดเสื้อ  เพิ่มทุนลดทุน  ถังเก็บลมอัด  อันตรายจากไฟฟ้า  วงจรทวีแรงดัน  แห้ว  อาหารจีน  การอนุญาต  โปรแกรม PCL  การออมเงิน  ตารางธาตุ  มันเทศ  กล้วย  ธาตุ  สังขยา  กฎการสะท้อน  อิ่วก้วย  ที่รองจาน  พระไตรปิฎก  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ผมทรงฟาร่า  การติดผ้า  หมู  กระเป๋าออกงาน  พานพุ่ม  การสะท้อนแสง  แต่งเล็บ  เอแคล  คุณภาพลมอัด  สัมพันธภาพ  ใบไม้  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  นิวเมติกส์  ฮาวายเอี้ยน  การแลกเปลี่ยน  แป้ง  หมูแดง  อัลมอลด์  พีชคณิตแบบบลูลีน  เขียนแบบโครงสร้าง  ขนมปัง  
Linux ตอนที่ 8 FTP , SSH

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Linux ตอนที่ 8 FTP , SSH
 
 
Utility Compress Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : compress
 
Advance Firewall ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Firewall
 
Open Office Spreadsheet 2 : 47.14 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
Mouse & Cursor : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : event,Toolbook
 
Web Server Controls 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
E-R Model : 0.3 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : E-R Model,ฐานข้อมูล
 
Dreamwaver Form : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver,Form
 
การรับรู้เหตุการณ์ใน ToolBook II : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : event,Toolbook
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
thank