Tags
โปรแกรมนำเสนอ  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ต้นทุนการผลิต  HTML  โรล  ปลากริม  กระทง  วิกฤตการณ์พลังงาน  เครื่องมือ  เสื้อคอกลม  สลัด  email  ตัวแปร  แขนเสื้อ  กระเป๋าจักสาน  แนะนำตัวเอง  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  อาหารสุขภาพ  ตกแต่ง  อัญชัน  OSI model  คุกกี้ฟักทอง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ฤดูกาล  ออสซิลโลสโคป  ครีม  โอกาสทางธุรกิจ  SiteMap  ปากหม้อ  แฟคทอเรียล  ต่างหู  แยมโรล  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  compress  แบบแขนเสื้อ  ฉาบ  ซอง  ค่าเงิน  กระเป๋าผ้าฝ้าย  อาหารเจ  การแลกเปลี่ยน  ผู้บริโภค  ถั่วใบเตย  สมบัติของธาตุ  การแจกแจงแบบปกติ  นวดรักษาโรค  ของเล่น  ขอบคุณ  วางแผนทางการเงิน  
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network
 
 
Security for Computer : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : security
 
Linux ตอนที่ 2 การติดตั้ง Linux : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Install Linux,Linux
 
ความสามารถของ ToolBook II : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Toolbook
 
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Script : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Script,Toolbook
 
Master Page : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Master page
 
Image Ready : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Image Ready
 
Mysql ตอนที่ 8 การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
การใช้ Book Specialist : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Book,Specialist,Toolbook
 
thank