Tags
Specialist  ขั้วแม่เหล็ก  ไตรแอค  ผลิตผลร่วม  ทอดมัน  ย้ายเกร็ด  สนามแม่เหล็ก  เสื้อคอกลม  ลายปักไหมปัก  ตัดผมหญิง  การเรียงสับเปลี่ยน  เศรษฐกิจพอเพียง  สัมพันธภาพ  ปักปีกนกไขว้  อาหารหวาน  เครื่องประดับ  Database  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  กระเป๋าเสื้อ  Bakery  วงจรตัดลูกคลื่น  เสริมสวย  Text Field  เมล็ดทานตะวัน  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  plural  ขดลวดอาร์เมเจอร์  ม้วนผม  จับลอนผม  การพับผ้า  การสุ่มตัวอย่าง  การแสดงความเป็นเจ้าของ  วุ้น  ปลาจาระเม็ด  บัญชีบริษัท  คาปาซิเตอร์  เลขฐาน  Safety Symbols  งบ  ฟังก์ชั่น  เครื่อกลไฟฟ้า  Where  พลังงานไฟฟ้า  ตรรกศาสตร์  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ผัด  ซอง  OSI model  อาชีพ  ทูโทน  
Network ตอนที่ 4 การต่อ Network

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Network ตอนที่ 4 การต่อ Network
 
 
การรับรู้เหตุการณ์ใน ToolBook II : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : event,Toolbook
 
Utility Compress Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : compress
 
Dreamwaver Form : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver,Form
 
Security for Computer : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : security
 
Linux ตอนที่ 7 File Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : File Server,Linux,Samba
 
Data Management with ASP.NET : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Data Management
 
Page Properties : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver
 
การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Access
 
thank