Tags
จัดดอกไม้  singular  หัวต่อพีเอ็น  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  เลซี่ - เดซี่  เมตริกซ์เอกลักษณ์  แซนวิช  เย็บเสื้อ  เขียนโปรแกรม  ข้าวตู  การเรียงสับเปลี่ยน  ปักลูกโซ่  พิซซ่า  บัญชีบริษัท  working environment  รังดุม  พลังงาน  การไหลในช่องทางเปิด  ลูกชิ้น  ชิฟฟ่อน  ภาพปะติด  คอมพิวเตอร์กราฟิก  อุณหภูมิสี  เผือก  Data Management  รอตตี้บอย  การแจกแจงแบบปกติ  หุ้นทุนบริษัท  ประจุไฟฟ้า  รังนก  แรงดันไฟฟ้า  ขนม.อาหาร  เวลา  วงจรฟิลเตอร์  สายดิน  ข้าวเกรียบ  ข้าวเม่า  email  คอมพลีเมนต์  กฎการสะท้อน  การผูกผ้า  วงจรขนาน  Permission  สาคู  Open Office  การเงิน  คอร์นเฟล็ก  ถังเก็บลมอัด  ปักปีกนกไขว้  ภาษาซี  
SQL เบื้องต้น

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  SQL เบื้องต้น
 
 
Linux ตอนที่ 4 คำสั่ง Linux advance : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,คำสั่ง Linux
 
JAVA Script : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Java Script
 
PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ตัวแปร
 
Linux ตอนที่ 7 File Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : File Server,Linux,Samba
 
Web Server Controls 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
แนะนำ ASP.NET : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
การทำ Normalization : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Access,Normalization,ฐานข้อมูล
 
การออกแบบฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : CASE Studio,ฐานข้อมูล
 
Site Navigation : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Site Navigation,SiteMap
 
Advance Firewall ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Firewall,Proxy
 
thank