Tags
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  แขนเสื้อ  งบกำไรขาดทุน  SQL  พุทธสาวก  กระเป๋าจ่ายตลาด   อาหาร  สาหร่าย  prohibit  ปลาช่อนทอด  ขั้วแม่เหล็ก  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  แบบเสื้อ  chart  บริโอช  array  ตัดเสื้อ  เอแคล  ชุดบริการลมอัด  นวดแผนไทย  หมั่นโถว  Toolbook  ขัดหน้า  ปลาดุก  ปักตรึงผ้า  นิติกรรรม  เสื้อเชิ้ต  สารชีวภาพ  งาดำ  ซอง  ผมทรงฟาร่า  ประกอบธุรกิจ  นึ่ง  ทรานซิสเตอร์  คอมพลีเมนต์  ไหมปัก  มอเตอร์ไฟฟ้า  Tools and Equipment  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ภาชนะดินเผา  ปลากระพง  การแจกแจงแบบปกติ  อิ่วก้วย  แกงจืด  ตารางค่าความจริง  น้ำผึ้ง  มัฟฟิน  จับลอนผม  การมองเห็น  จริยธรรมทางธุรกิจ  
คำสั่ง SQL ประเภทลบ/แก้ไขข้อมูล

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  คำสั่ง SQL ประเภทลบ/แก้ไขข้อมูล
 
 
E-R Model : 0.3 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : E-R Model,ฐานข้อมูล
 
Network ตอนที่ 5 การ Configuration : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,TCP/IP
 
WinAMP : 48.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : multimedia,player,มัลติมีเดีย
 
Server Controls 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
Log Server ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Log Server
 
Data Management with ASP.NET : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Data Management
 
Linux ตอนที่ 6 Mail Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,Mail Server
 
Utility Present Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : present
 
Server Controls 3 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : #REF!
 
Mysql ตอนที่ 4 คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
thank