Tags
AppServ  จรรยาบรรณ  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  วิกฤตการณ์พลังงาน  การหักเหแสง  ข้าวต้ม  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  พาน  การตลาด  โปรแกรมประมวลผลคำ  วงจรไฟฟ้า  ซาลาเปาไส้หวาน  Script  เขียนแบบโครงหลังคา  ภาพจิ๊กซอ  เสาวรส  ภาษาซี  ขนมปังปิต้า  XML  brownie  ที่รองจาน  ข้าว  ลำใย  ขนมคุกกี้  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  ราดหน้า  safe  วงจรนิวเมติกส์  อัลมอลด์  ภาษาคอมพิวเตอร์  ข้าวเหนียว  safety equipment  mail client  ฟังก์ชัน  นิวเมติกส์  การหมุนมอเตอร์  กฏความปลอดภัย  ผ้ากันเปื้อน  SQL  โมจิ  เครื่องอัดลม  แป้งจี่เผือก  Site Navigation  สมบัติของแสง  มันเทศ  สิ่งเสพติด  การอนุญาต  บัวหิมะ  ข้อมูล  ธาตุ  
ตรรกศาสตร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ตรรกศาสตร์
 
 
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : สมการเชิงเส้น
 
 
 
การคำนวณเลขฐานแปด : 0.3 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : คำนวณเลขฐาน,เลขฐาน
 
 
พีชคณิตแบบบูล : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : พีชคณิตแบบบลูลีน
 
thank