ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ประพจน์และการเชื่อมประพจน์
 
 
วิธีการจัดหมู่ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : การจัดหมู่,แฟคทอเรียล
 
การแจกแจงปกติ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : การแจกแจงแบบปกติ,สถิติ
 
พื้นที่ใต้โค้งปกติ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : พื้นที่ใต้โค้ง,สถิติ
 
ตัวบ่งปริมาณ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ตรรกศาสตร์,ตัวบ่งปริมาณ
 
กฎการนับเบื้องต้น : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : กฎการนับ,แฟกทอเรียล
 
ความน่าจะเป็นแบบมีเขื่อนไข : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ความน่าจะเป็น
 
ความน่าจะเป็น : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ความน่าจะเป็น
 
เซต และวิธีการเขียนเซต : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : เซต
 
thank