Tags
Direction  ตัดเสื้อ  ปักปะ  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ตั๋วแลกเงิน  ปลาช่อน  เผือก  สับปะรด  อาหารจีน  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  เงินปันผล  จัดการขยะ  ค่าความต้านทานรวม   กาแฟ  พายผัก  HTML  ขนมกล้วย  รังนก  ภาพทิวทัศน์  ดีท๊อกซ์ผม  การเพ้นท์  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ปมฝรั่งเศส  ปลาดุก  ขนม  ตัวเหนี่ยวนำ  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  กฎของพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  น้ำผึ้ง  เมล็ดทานตะวัน  Time  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  สินเชื่อ  ซิป  Interview  งบประมาณ  ไดร์ผม  ตะโก้  ถั่วใบเตย  ความช่วยเหลือ  present  ฟังก์ชัน  พาน  เบเกอรี่  รูปมะเฟือง  ใบเตย  หอยทอด  อุณหภูมิสี  การเลือกคู่  
การต่อเซลล์ไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การต่อเซลล์ไฟฟ้า
 
 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2) : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : หลอดฟลูออเสเซนต์
 
มัลติมิเตอร์ 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank