Tags
มอเตอร์ 3 เฟส  เขียนแบบแผ่นคลี่  ตรรกศาสตร์  เอกลักษณ์ไทย  อบายมุข  สินเชื่อ  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  อาหารสุขภาพ  ขนม.อาหาร  สับปะรด  ประกอบธุรกิจ  ต้มยำ  ปักผ้า  ขนมปัง  รักษ์น้ำ  traffic  เคลือบเรซิ่น  เขียนแบบโครงหลังคา  คุกกี้ไวท์มอลล์  งานดอกไม้  เสื้อผู้หญิง  พายผัก  เขียนแบบ  analysis  แบบแขนเสื้อ  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  วงจรรักษาระดับแรงดัน  น้ำพริก  บริษัท  occupational accidents  นโยบายพลังงาน  มะพร้าวเผา  วงจรขนาน  Permission  เย็บเสื้อ  แอบเปิ้ล  เยื่อไผ่  brownie  น้ำสลัด  Proxy  พระสงฆ์  กระโปรง  Topology  Database  วงจรทวีแรงดัน  เพ้นท์ผ้า  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  ตัวหนีบ  
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
 
thank