Tags
ชอคโกแลต  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  ฮ่องกง  ก๋วยเตี๋ยว  ความดันในของไหล  analysis  จรรยาบรรณ  เสาวรส  สมบัติของแสง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  พลังงาน  คอร์นเฟล็ก  คำนวณเลขฐาน  Apache  กาแฟ  เงินปันผล  ไข่  หน่วยผลิตสูญหาย  ทอดมัน  เสื้อผู้ชาย  table  แขนเสื้อ  พื้นที่ใต้โค้ง  พายไส้หวาน  ผูกผ้าแบบระย้า  ธาตุ  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  ออสซิลโลสโคป  เขียนแบบโครงสร้าง  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  กฎของโอห์ม   ลูกเต๋า  ผ้า  วงจรเดลต้า  เผือก  ถั่วใบเตย  พาน  พุทธสาวก  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋า  พลังงานไฟฟ้า  ภาพทิวทัศน์  ความเร็วแสง  รักษ์น้ำ  ลายซิ่น  ปีชวด  Place  องค์กรธุรกิจ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ราดหน้า  
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ทฤษฎีการวางซ้อน : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : ทฤษฎีการวางซ้อน
 
 
thank