Tags
demange  อากาศ  หมี  พระสงฆ์  ปีชวด  Hello  โวลต์มิเตอร์  การอ้างเหตุผล  การแลกเปลี่ยน  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  สีน้ำมัน  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  เครื่องมือกล  หน่วยผลิตสูญหาย  PLC  ลอดช่อง  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  คัพเค้ก  การออม  กระเป๋าผ้าไหม  แฟคทอเรียล  การสูญเสียพลังงาน  งบกำไรขาดทุน  ตุ๊กตา  หมอนอิง  ขนมปัง  singular  Text Field  ครีม  บัญชีต้นทุน  chart  ฐานข้อมูล  Validation Server Control  กฎความปลอดภัย  ปักแต่งยีน  โมบาย  อาหารเจ  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  ตัวบ่งปริมาณ  เมล็ดทานตะวัน  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  อาหารสุขภาพ  บริดจ์ไฟฟ้า  ไส้ผัก  การใช้ยา  แมวน้ำ  ถักเปีย  common Symbols  Pharmacy  ผูกผ้าแบบระย้า  
เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 
 
thank