Tags
อาหารคาว  Signal Generator  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  คุกกี้ฟักทอง  ระบบการให้แสง  ไหมปัก  ภาพสัตว์  มูลี่  สหกรณ์  เสื้อผู้ชาย  เครื่อกลไฟฟ้า  ทองพับ  การออมเงิน  ข้าวตู  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  zip  Topology  พริกขิง  ตรรกศาสตร์  ตัวหนีบ  ตัวเลข  น้ำพริกเผา  เสื้อฮาวาย  นวดหน้า  ถังเก็บลมอัด  รังนก  ผ้าเช็ดปาก  protect  ขดลวดอาร์เมเจอร์  แสงภายในอาคาร  Count  ของว่าง  กฎการนับ  เขียนแบบแผ่นคลี่  เค้กส้ม   หนี้สิน  Interview  danger  ซิป  safety equipment  เพ้นท์ผ้า  ต้นทุนการผลิต  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ประเภทของการไหล  แอบเปิ้ล  Mail Server  ปลาทอด  มัฟฟิน  ป้ายอวยพร  
วงจรไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้า
 
 
 
thank