Tags
พลังงานไฟฟ้า  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ทองพับ  ที่ไหน  ชุดบริการลมอัด  โอกาสทางธุรกิจ  งบประมาณ  #REF!  Time  ถักเปีย  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ยาสมุนไพร  ผ้ารองจาน  กระดาษล้มลุก  พหูพจน์  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  บริหารจิต  ทรานซิสเตอร์  ประดิษฐ์  องค์กรธุรกิจ  กระเป๋าเอนกประสงค์  ขนมปัง  ขนมปังกรอบ  หม้อแกง  หม้อแปลงไฟฟ้า  พาย  เย็บตะเข็บ  Action  การเลือกผ้า  สปัน  หอยแมลงภู่  ใบตอง  นวดหน้า  ยูเจที  อาหารเจ  ประกันภัย  ชิฟฟ่อน  การต้อนรับ  ประกอบธุรกิจ  โวลท์มิเตอร์  buring  หมั่นโถว  สัจนิรันดร์  มูส  เอกสารธุรกิจ  คัพเค้ก  ปากหม้อ  เอสซีอาร์  แอมมิเตอร์  ปีเถาะ  
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
 
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
ทฤษฎีแสง : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ทฤษฎีแสง
 
thank