Tags
extreme heat  ปั้นตุ๊กตา  ทรานซิสเตอร์  ประเมินผลธุรกิจ  เสื้อคอกลม  กฎการส่องสว่าง  ขนมปังไส้วีทเจิม  เงินสดย่อย  พริกขิง  การเลือกคู่  ออสซิลโลสโคป  กระเป๋าซิ๊ป  อุณหภูมิสี  XML  วงจรตัดลูกคลื่น  จิ้นหม่าวู  เซลล์ไฟฟ้า  ปั้นกระดาษ  หุ้นกู้  เขียนแบบ  กำลังไฟฟ้า   งานดอกไม้  จัดการขยะ  การลงทุน  ทอด  SQL  IP Address  แบบฟอร์ม  ความสว่าง  ปักแต่งยีน  ปักตรึงผ้า  ลูกชุบ  คุกกี้ใหญ่  matter  ผ้าเช็ดมือ  สัญลักษณ์งานท่อ  งานผ้า  งานเพ้นท์  ผ้า  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  เปี๊ยะชาววัง  ดีเทอร์มิแนนท์  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  การส่องสว่าง  ครองแครง  ภาชนะดินเผา  ข้าวมัน  ปลาดุก  หม้อแกง  ตุ๊กตา  
ขดลวดสนามแม่เหล็กและขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ขดลวดสนามแม่เหล็กและขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1
 
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
ออสซิสโลสโคป 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
thank