Logopurple1.jpg
เว็บไซต์แนะนำ
Tags
ขั้วแม่เหล็ก  ถังเก็บลมอัด  ถักเปีย  แต่งเล็บ  ที่ไหน  ประกันภัย  การไหล  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  กับข้าว  Dreamwaver   สัมภาษณ์  ที่จับตู้เย็น  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข้าวเหนียว  PLC  ธาตุ  ฟังก์ชั่น  มินต์  เส้นใหญ่  พล่า  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  Access  ความเร็วแสง  หมอนอิง  ขนมหวาน  การแลกเปลี่ยน  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  IP Address  machine tools  Presentation  ภาพปักปะ   มู่ลี่  หมูทอด  ขดลวดอาร์เมเจอร์  ขัดหน้า  ทูน่า  กล่องบรรจุภัณฑ์  ค่าความต้านทานรวม   แป้งจี่  SSH  ไส้ผัก  การอ้างเหตุผล  อาหาร  โจ๊ก  เข็มมือ  อุปกรณ์สำนักงาน  SKYPE  อัลมอนด์  กระเป๋าซิ๊ป  ถั่วใบเตย  
download
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดผสม 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดผสม 1
 
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
thank