Tags
หมอนอิง  พาน  งานปัก  array  ม่าฮ้อ  Where  ไหมปัก  บาบีคิว   การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  กลศาสตร์ของไหล  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  มัลติมีเดีย  ปีชวด  แนะนำตัวเอง  มินท์  หมู  บลูเบอรี่  แซนวิช  สาลี่  CASE Studio  หมูสับ  มัลติมิเตอร์  ครองแครง  กำเนิดศาสนา  จุดคุ้มทุน  ฝากระปุกแก้ว  การติดผ้า  ค่าความต้านทานรวม   ตะเข็บวงล้อ  ปักปีกนกไขว้  วางแผนรายจ่าย  ตัวแปร  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  กล่องบรรจุภัณฑ์  Site Navigation  ผ้าเช็ดมือ  เงินฝาก  แฟกทอเรียล  เลขฐาน  สตรอเบอรี่  แจกัน  ฮาวายเอี้ยน  โกโก้  พระไตรปิฎก  การตลาด  ปักลูกโซ่  เขียนแบบโครงสร้าง  โอรีโอ้  โจ๊ก  ปกเสื้อ  
กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
 
 
มัลติมิเตอร์ 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
thank