Tags
caution  บันทึกบัญชี  การผูกผ้า  Web Server  unzip  มะพร้าวเผา  รอตตี้บอย  กัดกระจก  กล้วย  พายไส้หวาน  ประกันภัย  Web Server Control  สวิตซ์  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  Access  Permission  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  วาดเขียน  บัวหิมะ  เครื่อกลไฟฟ้า  ใบเตย  ทอดมัน  File Server  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  Normalization  มอลเบอรี่  ผูกผ้าแบบระย้า  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  danger  ม่าฮ้อ  โครงงานวิทยาศาสตร์  เศรษฐกิจ  ผัดกระเพรา  โปรแกรมสำนักงาน  ความสามารถ  เส้นหมี่  โรคเอดส์  OSI model  เยื่อไผ่  พะแนง  ตุ๊กตาหมี  ผู้ถือหุ้น  เมตริกซ์เอกลักษณ์  มอเตอร์ไฟฟ้า  กับแกล้ม  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  พับริบบิ้น  อาหารจีน  ปักคัดเวิร์ค  พลังงานไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม
 
 
 
โอห์มมิเตอร์ : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : โอห์มมิเตอร์
 
มัลติมิเตอร์ 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
thank