Tags
ความหนืด  องค์กรธุรกิจ  สปัน  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  มอเตอร์ 1 เฟส  แป้งจี่เผือก  แฟคทอเรียล  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  การเย็บแขนเสื้อ  อาหารไทย  ปลากริม  เครื่องมือกล  ทูน่า  Self-bias  Master page  ตั๋วแลกเงิน  LAN  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ปีฉลู  ทฤษฎีการวางซ้อน  ทอฟฟี่  ผ้ารองจาน  เสื้อเชิ้ต  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  กระทง  นวดแผนไทย  เคลือบรูป  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  บัวหิมะ  ต้นทุนการผลิต  ดีเทอร์มิแนนท์  ใบตอง  วิถึไทยพอเพียง  การสุ่มตัวอย่าง  matter  คอมมิวเตชั่น  คุกกี้  Dreamwaver   โจ๊ก  ลูกชิ้น  Road Signs  นวดหน้า  เลขฐาน  หอยทอด  การปรับความเร็วมอเตอร์  ไข่เยี่ยวม้า  กับแกล้ม  อุปกรณ์ไฟฟ้า  โกอินเตอร์  cake  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม
 
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
thank