Tags
#REF!  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Ability  สตางค์  กรอบรูป  ใบไม้  Swish  ไดร์ผม  เครื่องมือ  โรคเอดส์  ก๋วยเตี๋ยว  ถักเปีย  สลัด  การเพ้นท์  หุ้นทุน  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  แบบตัดเสื้อ  ไส้โหงวยิ้ง  ฐานข้อมูล  อาหารจีน  ขนมปังปลา  ภาษีอากร  การเย็บผ้า  File Server  ขนมปังเบียร์  กฎการส่องสว่าง  กำลังไฟฟ้า   แห้ว  เคลือบเรซิ่น  หลอดฟลูออเรสเซนต์  เงินปันผล  นวดรักษาโรค  extreme heat  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  เครื่องกลไฟฟ้า  อากาศ  ขนมไทย  วุ้น  สายดิน  Database  ถั่วแดง  ขิง  ทฤษฎีแสง  ทฤษฎีการวางซ้อน  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ตะเข็บวงล้อ  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ดีเทอร์มิแนนต์  TEST Main  Apache  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม
 
 
thank