Tags
ธุรกิจ  กระเป๋าผ้าฝ้าย  กล้วยหอม  ทิชชู  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  เอกสารธุรกิจ  แมวน้ำ  ตุ๊กตา  plural  งานปั้น  การหักเหแสง  working environment  สะเต๊ะ  โรคเอดส์  ขดลวดอาร์เมเจอร์  ผลิตผลพลอยได้  ไตรแอค  ตะเข็บวงล้อ  มะนาว  ฮ่องกง  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  โมเมนตัม  ถังเก็บลมอัด  โอรีโอ้  ขอบคุณ  บัญชีต้นทุน  ถั่วแดง  สตรอเบอรี่  สตางค์  เขียนแบบท่อ  ปมฝรั่งเศส  พัฟท์  Package  SMEs  พาน  Direction  การเงิน  การแปลงเลขฐาน  อาหารญี่ปุ่น  ไหว้พระจันทร์  ขนมอบ  ทองม้วน  หุ้นทุน  ปักเดินเส้น  นโยบายพลังงาน  จัดดอกไม้  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  หลอดคายประจุ  บริโอช  กระเป๋าจ่ายตลาด   
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม
 
 
 
thank