Tags
แม่เหล็ก  HTML  โมเมนตัมในของไหล  Package  ไส้ครีม  โกอินเตอร์  ไตรแอค  LAN  พาน  บัวลอย  การไหล  บัญชีบริษัท  อุปกรณ์ไฟฟ้า  Place  ตัดผมหญิง  unzip  แกงเขียวหวาน  ข้าวตู  รอตตี้บอย  ปลาดุกฟู  carelessness  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  สังขยา  ลายข้าวหลามตัด  มะพร้าวเผา  แกง  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ผ้าคลุมโต๊ะ  ฟังก์ชั่น  Web Server  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  การเรียงสับเปลี่ยน  งานกระดาษ  แจกัน  กระแสไฟฟ้า  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ฝากระปุกแก้ว  ภาษีอากร  หม้อแกง  ประเภทของการไหล  ทองจีบ  ราดหน้า  ปักตรึงผ้า  โรคเอดส์  แหล่งกำเนิดแสง  มอเตอร์ 3 เฟส  ผู้บริโภค  คำสั่ง Linux  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  เค้กส้ม  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบขนาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบขนาน
 
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
ทรานซิสเตอร์ : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : FET,ไดโอด,ทรานซิสเตอร์
 
thank